Insider-handel – vad är det?

Alla som handlar med aktier vill förstås att just deras aktier skall stiga kraftigt på kort tid. Ju mer man vet om en bransch eller ett företag, desto större är ju möjligheten att välja ut ”rätt” företag. Den som exempelvis får kunskap om att ett företag just har gjort en stor och lyckosam affär inser att företagets aktier kommer att gå upp. Omvänt gäller förstås kunskapen om att ett företag har fått problem av något slag. Vetskap om sådana händelser kommer naturligtvis oftast först till företagets ledning och styrelse.

För aktier som handlas på börsen finns därför stränga regler mot det som kallas insider-handel, där en insider är en person som har en bättre insikt i företaget än vad övriga aktieägare har. Börsbolag har ett starkt krav på sig att göra all viktig information publik, till exempel genom pressreleaser. Insiderhandel straffas med (ofta) höga böter.

Vad är en insider?

Som insiders räknas företagets ledning och styrelse samt deras närstående. Det är alltså inte acceptabelt att låta en make/maka handla aktier på information som inte är publik. Givetvis är det i många fall svårt att hitta insideraffärer. Den VD som ringer en gammal jaktkompis och ber honom/henne att köpa en post kan ha goda chanser att komma undan utan upptäckt. Å andra sidan kan vissa plötsliga och oförutsedda kurssprång föranleda en rejäl granskning från börsens sida. Insiders är också skyldiga att anmäla till börsen när de gjort affärer i egna bolaget.

Informationen om insiderhandel intresserar många aktiehandlare, och på internet finns listor över vilka insiders som handlat i egna bolaget. Här handlar det inte om att de agerar på kunskap som inte var publik, utan på att de kanske har bättre möjlighet att tolka vad det betyder för företaget. Många investerare följer därför dessa insiders, och större förändringar ger en signal om att företaget kanske bör undersökas närmare.